Ošetrenie strechy môžete zveriť odbornej firme.

Spoločnosti vykonávajúce odbornú aplikácii prípravku Mechostop:

napíšte nám: mechostop@mechostop.cz